营业时间

周一至周五,8:00 - 9:00

致电我们

+13151620528

给我们发电子邮件

paley@verizon.net

Carla Juacaba设计里约热内卢的“里奥博尼图屋”

Author:赛博体育 - 赛博体育官网 - 赛博体育APP下载 In:2022-05-12 Carla Juacaba设计里约热内卢的“里奥博尼图屋”   “里奥博尼图屋”(Casa Rio Bonito)是位于巴西里约热内卢以东山区地带的一座周末度假屋 ,阁下是一条河道,也是衡宇重要的配景因素 。

  两座石质承重墙高1.10米,其厚度足以支撑四根钢梁以及屋顶地板的托梁。衡宇两头的屋顶都有一个启齿 ,将光芒投射到内部,并以其透明性来对于比石墙的厚重,看上去屋顶以及地板好像漂浮在粗拙的地面上。  经由过程正面的落地玻璃窗可以或许不雅赏到河道的景致 ,因为衡宇悬垂于地面之上,可以免湿润,还能与河道形成视觉上的接洽 。并且 ,石墙上设置了攀爬到屋顶花圃的楼梯 ,而且在内部形成一座壁炉以及烧木头的火炉。  终极,水与火,厚重与轻快 ,古色古喷鼻与现代气势派头等都联合进这座衡宇的六合之中。赛博体育 - 赛博体育官网 - 赛博体育APP下载
【读音】:   “lǐ ào bó ní tú wū ”(Casa Rio Bonito)shì wèi yú bā xī lǐ yuē rè nèi lú yǐ dōng shān qū dì dài de yī zuò zhōu mò dù jiǎ wū ,gé xià shì yī tiáo hé dào ,yě shì héng yǔ zhòng yào de pèi jǐng yīn sù 。

  liǎng zuò shí zhì chéng zhòng qiáng gāo 1.10mǐ ,qí hòu dù zú yǐ zhī chēng sì gēn gāng liáng yǐ jí wū dǐng dì bǎn de tuō liáng 。héng yǔ liǎng tóu de wū dǐng dōu yǒu yī gè qǐ chǐ ,jiāng guāng máng tóu shè dào nèi bù ,bìng yǐ qí tòu míng xìng lái duì yú bǐ shí qiáng de hòu zhòng ,kàn shàng qù wū dǐng yǐ jí dì bǎn hǎo xiàng piāo fú zài cū zhuō de dì miàn shàng 。  jīng yóu guò chéng zhèng miàn de luò dì bō lí chuāng kě yǐ huò xǔ bú yǎ shǎng dào hé dào de jǐng zhì ,yīn wéi héng yǔ xuán chuí yú dì miàn zhī shàng ,kě yǐ miǎn shī rùn ,hái néng yǔ hé dào xíng chéng shì jiào shàng de jiē qià 。bìng qiě ,shí qiáng shàng shè zhì le pān pá dào wū dǐng huā pǔ de lóu tī ,ér qiě zài nèi bù xíng chéng yī zuò bì lú yǐ jí shāo mù tóu de huǒ lú 。  zhōng jí ,shuǐ yǔ huǒ ,hòu zhòng yǔ qīng kuài ,gǔ sè gǔ pēn bí yǔ xiàn dài qì shì pài tóu děng dōu lián hé jìn zhè zuò héng yǔ de liù hé zhī zhōng 。

发表评论